Wij zoeken een marketing deskundige

Wij zijn op zoek naar een marketing deskundige die ons op vrijwillige basis wil helpen om de afzet van de Suriname Kalender te vergroten. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hugo Spijker, voorzitter, op telefoonnummer 0612060594.

De Stichting Surinamekalender geeft elk jaar een kalender uit met foto’s en achtergrondverhalen uit de Republiek Suriname.

Met de opbrengst uit de verkoop en donaties steunt de Stichting kleinschalige projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en welzijn.

De Stichting is een vrijwilligersorganisatie die wordt geleid door een bestuur en in haar werkzaamheden ondersteund door een aantal gemotiveerde vrijwilligers.

Per direct zijn wij op zoek naar een

MARKETING EN SALES DESKUNDIGE

De Stichting heeft de laatste jaren te maken met een afnemend aantal donateurs en een teruglopende verkoop. Dit heeft tot gevolg dat wij minder projecten in Suriname kunnen steunen.

De bestuursleden hebben de overtuiging dat er een markt is voor de Surinamekalender maar willen graag goed advies op het gebied van marketing en sales om vervolgens de juiste keuzes te kunnen maken.

Om die reden zoeken wij een deskundige op het gebied van marketing en sales, die in eerste instantie onderzoek verricht naar nieuwe afzetmogelijkheden en daarover advies uitbrengt aan het Bestuur. In tweede instanties kan de Deskundige zich specifiek bezighouden met het uitwerken van het advies.

De marketing en sales deskundige beschikt over een ruime ervaring in genoemd vakgebied en is bereid op vrijwillige basis, tegen reiskostenvergoeding, zijn of haar werkzaamheden te verrichten.

Affiniteit met Suriname is een belangrijke pre.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hugo Spijker, voorzitter, op telefoonnummer 0612060594.