Welkom

Nog op zoek naar een mooi cadeautje?

Heeft u dan al aan de kalender 2023 gedacht? Die is zeer geschikt om cadeau te doen aan een familielid of aan een goede vriend(in) of kennis. Hieronder een indruk van alle dertien foto’s die de kalender sieren.
U kunt de kalender bestellen door dit formulier in te vullen.


SurinameKalender 2022 nu € 9,95

De eerste twee maanden van het jaar zijn alweer voorbij, maar de foto’s en teksten bij die maanden zitten gewoon nog in de kalender. Wel mogen wij de laatste exemplaren van de SurinameKalender 2022 voor het gereduceerde tarief van € 9,95 verkopen.

In Memoriam: Mariëlla Wielingen-Steeman

Op 4 april 2021 is na een kort ziekbed ons bestuurslid Mariëlla overleden. Zij is 73 jaar geworden. Mariëlla is veertien jaar actief geweest voor de Suriname Kalender, als bestuurslid en redactielid. Zij was met haar talent voor taal en verhaal en haar netwerk in de Surinaamse gemeenschap één van de drijvende krachten achter de kalender. Wij zullen haar opgewektheid, gezelligheid, creativiteit en behulpzaamheid gaan missen. Haar drie zoons zullen als eerbetoon dit jaar de jury vormen voor de verkiezing van de mooiste foto van de kalender 2022.

Bestuur Stichting Suriname Jaarkalender

Voorzitter  Hugo Spijker spreekt

Nu er dit jaar geen presentatie van de nieuwe kalender is, wil voorzitter Hugo Spijker toch wel graag het woord tot u richten. Kijk naar het filmpje:


Presentatie en verzending kalender 2021

Omdat het coronavirus nog steeds rondwaart en waarschijnlijk op 1 november ook nog steeds onder ons is, hebben wij besloten om de presentatie van de SurinameKalender 2021 niet door te laten gaan. Volgende jaar, bij het verschijnen van de SurinameKalender 2022 zullen we proberen dat goed te maken door dan extra uit te pakken!
Vandaag (9 september) is de kalender door de drukker bij ons afgeleverd. Wij gaan die zondag 13 september aan de donateurs verzenden en daarna ook bij de verkooppunten afleveren. Houd uw brievenbus in de gaten!
U kunt de kalender natuurlijk ook bestellen door middel van het bestelformulier.

De kalender 2021 wordt afgeleverd bij de opslagplaats van de Stichting Suriname JaarKalender

De kalender 2021 is gereed, maar ……

Wij hadden op 6 september de jaarlijkse presentatie gepland maar hebben besloten deze niet door te laten gaan. Het houden van bijeenkomsten voor minder dan 100 mensen lijkt na 1 september wel toegestaan. Dit is echter niet zeker en dat maakt dat wij nu de keuze gemaakt hebben om de bijeenkomst in elk geval niet in september te laten plaatsvinden.

Indien mogelijk zullen wij de presentatie achteraf houden op zondag 1 november in het TRIS Museum in Zwijndrecht. TRIS beschikt over een grote ruimte waarin het mogelijk moet zijn om de 1,5 meter regel te kunnen naleven. U krijgt hiervoor een uitnodiging, onder het voorbehoud dat tegen die tijd de situatie een dergelijke bijeenkomst toelaat. Wij volgen hierin de richtlijnen van het kabinet. We hebben een leuk programma voor de presentatie bijeenkomst in voorbereiding. Mogelijk zullen we via filmpjes op Facebook en de website een korte mini presentatie geven. Hier zult u nader bericht van krijgen.

Omdat een aantal van u de kalender altijd tijdens de presentatie bijeenkomst meeneemt zullen wij dit jaar de kalenders per post versturen aan alle donateurs. Dit zal ook eerder gebeuren dan andere jaren. Het kopen van extra exemplaren kan via de email, de website, een verkooppunt en als het doorgaat op onze presentatie.

Met hartelijke groeten,

Bestuur SurinameKalender


Presentatie Kalender 2020

De kalender 2020 zal worden gepresenteerd op 1 september 2019. Noteert u deze datum alvast in  uw agenda. Het programma is nog niet definitief. De inloop is vanaf 13.30 uur, de presentatie van 14.00  tot 16.00 uur

Plaats van handeling: Dock Gebouw, Laan van Berlijn 1, 2034 SB Haarlem

Wij hopen u op 1 september te mogen verwelkomen.

Cover Surinamekalender 2020 -Stephanie in boot te Bigi Pan, Jan Koeman

Verslag  van de presentatie Surinamekalender 2020 op zondag 1 september 2019

Nadat voorzitter Hugo Spijker de middag opende en verslag deed over het afgelopen jaar, bespraken  de bestuursleden Anneke Olden en Mark Zwaan enkele artikelen, die op de achterkant staan van de nieuwe kalender’
Daarna kwam de zangeres Anne-Marie Hunsel optreden, zij zong fantastisch en was de diva van de dag! Vervolgens werd het eerste exemplaar van 2020 uitgereikt aan Johan Fretz, schrijver van het boek Onder de Paramariboom. Hij heeft vervolgens op humoristische en serieuze wijze verteld, waarbij het publiek intens heeft genoten van zijn optreden!
Toen was het pauze en werden er heerlijke hapjes uitgedeeld;  tijd om bij te praten en de kalender te kopen.
Na de pauze heeft het bestuurslid Dick Spijker een geweldig verhaal verteld over zijn ervaringen in Suriname. De fotojury (Marsel Verheyde en Arnold West) heeft als mooiste foto van de Surinamekalender 2020 gekozen de foto van de maand Maart, gemaakt door Willem Kolvoort.
Daarna kwam Anne-Marie nog optreden, wederom in een fantastische outfit. Zij heeft mooie liedjes gezongen, waarbij het publiek enthousiast mee danste en meezong.
Tot slot een bedankje voor alle mensen die geholpen hebben om deze middag goed te laten verlopen en er mede voor gezorgd hebben, dat het weer een fantastische middag is geweest.


VERSLAG VAN DE PRESENTATIE VAN 23 SEPTEMBER J.L.

Zondagmiddag 23 september was het eindelijk zover; de presentatie van de Surinamekalender 2019. Dit keer was de locatie in het Dockgebouw te Haarlem. Om 2 uur opende voorzitter Hugo Spijker deze middag en gaf hij toelichting over de projecten van het afgelopen jaar.
Daarna vertelde Joyce Steenveld, medewerkster in het Openluchtmuseum te Arnhem, een geweldig leuk Anansiverhaal.
Het eerste exemplaar van de Surinamekalender 2019 werd overhandigd aan Chris Polanen, schrijver en dierenarts in de Bijlmer. Chris heeft vervolgens nog een verhaal uit eigen werk voorgelezen.
Oscar Harris heeft halverwege de middag een aantal liedjes gezongen, wat hij weer geweldig deed!
Marianne en Ronald Sanders, oud-bestuursleden van de Surinamekalender, hadden de eer om samen de fotojury te vormen. Zij kozen als mooiste foto van de kalender 2019 de foto genomen bij camping Palulu, gemaakt door Suriname Holidays (voorkant juni).
De heer Ed Kenter, die een aantal maanden in Suriname als huisarts werkzaam is geweest, heeft een boeiend verhaal verteld. Ook de heer Schwarz heeft een interessant verhaal verteld n.a.v. het stuk op de achterkant van de maand juni. De bestuursleden Mariëlla Wielingen en Anneke Olden gaven uitleg bij diverse voor- en achterkanten van de kalender.
En natuurlijk werd de middag afgesloten door Oscar Harris, die er in slaagde om de aanwezigen enthousiast mee te laten zingen.

 


Rectificatie en excuses:

Tot onze grote spijt zijn er in de kalender 2019 een tweetal ernstige fouten geslopen.
Het artikel dat hoort bij de maand februari over het Fort Nieuw Amsterdam is geschreven door Anneke Olden. Het artikel wordt afgesloten met een gedicht van de heer Shrinvasi. Per abuis staat hier onder de naam van Anneke Olden vermeld.
Wij bieden de dichter van dit gedicht, de heer Shrinivási, ons oprecht excuses hiervoor aan. Bovendien willen wij benadrukken dat Anneke Olden hier geen debet aan is.
Bij het artikel dat hoort bij de maand mei staan een drietal foto’s. De foto rechtsonder is niet gemaakt door Dick Spijker maar door Erik van der Hoeven. Aan de heer Erik van der Hoeven bieden wij oprecht onze excuses aan dat zijn naam niet vermeld is bij deze foto.
Het Bestuur en de redactie van de Stichting Surinamekalender
24 september 2018