Voor meer informatie

E-mail info@surinamekalender.nl

Stichting SurinameJaarKalender
Molenweg 7
3941 PT Doorn           

Telefoon 06 2708 2737

Bankrekening NL 66 INGB 0001622418

Website: www.surinamekalender.nl