Redactie

Redactie
De redactie van de SurinameKalender bestaat uit:
Marian Adriaansen
Olga van der Klooster
Dick Spijker

redactiesurinamekalender@gmail.com

Vormgeving en productie
John Spruyt
Buro Spruyt – Roosendaal