Doel stichting Suriname Jaarkalender

De Stichting Suriname Jaarkalender is in 1994 opgericht op initiatief van Nel Ton, een Nederlandse met persoonlijke banden met Suriname. Na een aantal vakanties in Suriname wilde zij haar foto’s aan een groter publiek laten zien, met name uit het oogpunt van voorlichting over Suriname en haar bewoners.
De opbrengst van de verkoop van de SurinameKalender wordt geïnvesteerd in kleinschalige projecten in Suriname op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn. Daarnaast verwerft de Stichting inkomsten uit incidentele giften die ook voor dit doel worden gebruikt.

Voor een overzicht van ondersteunde projecten kunt u hier klikken.