Doel stichting

Doelen Surinamekalender

De Stichting Surinamekalender ondersteunt door de verkoop van de kalender en donaties projecten in de Republiek Suriname op het gebied van onderwijs, welzijn en zorg welke met name gericht zijn op de onderkant van de samenleving.

de Stichting Surinamekalender (SSK) in het kort

De Stichting Surinamekalender is in 1994 opgericht op initiatief van Nel Ton, een Nederlandse met persoonlijke banden met Suriname. Na een aantal vakanties in Suriname wilde zij haar foto’s aan een groter publiek laten zien, met name uit het oogpunt van voorlichting over Suriname en zijn bewoners. In navolging van de welbekende kalender van NOVIB is toen een kalender voor Suriname ontwikkeld. Deze komt sinds 1994 uit met jaarlijks een ander thema. De oplage is wisselend: ca. 3.500 – 6.000 exemplaren. De opbrengst ervan wordt geïnvesteerd in kleinschalige sociale projecten in Suriname. Daarnaast verwerft de Stichting inkomsten uit incidentele giften e.d. die ook voor dit doel worden gebruikt.
Per jaar is ca. 5.000 tot 10.000 Euro beschikbaar voor de projecten. De bijdrage per project bedraagt doorgaans ca. 500-1.000 Euro. In Suriname bestaan onder meer contacten met organisaties en instellingen als de Huber Stichting, Kennedy Stichting, Stichting Worian Uwaponaka, de Stichting Umari, de Nationale Vrouwenbeweging, de Rotary Club Paramaribo en de Nederlandse ambassade. De contacten zijn deels incidenteel, deels structureel / langdurig.
Ook in Nederland bestaan contacten met allerlei organisaties, zoals Zeister Zendingsgenootschap, Stichting Corantijn, Stichting Vrienden van Christoforus, Stichting TRIS-kontakten en de Surinaamse Ambassade.
De stichting verzorgt in Nederland en Suriname foto-exposities en presentaties.

Bij onderwijsprojecten op basisscholen biedt de stichting ondersteuning met foto’s, demonstratiemateriaal en een presentatie voor de klas door ons oud-bestuurslid Cor de Lange.