Projecten 2021 – 2022

30 jaar Suriname kalender, betekent 30 jaar projecten
Projecten op gebied van onderwijs, gezondheidszorg en welzijn. Vanaf het begin waren er de ondersteunende projecten van voorzieningen en benodigdheden voor scholen en gezondheidszorg.

In het de periode 2021 – 2022 (zeg maar tussen twee kalenders in) zijn er diverse projecten ondersteund door de kalender.

St. Unu Pikin heeft een bijdrage ontvangen voor het schilderen van een container. Doel van het schilderen is het verbeteren van sociale vaardigheden van mensen met een licht verstandelijke beperking.

Na een flinke storm werd bij de Kennedy Stichting het dak van het stichtingsgebouw en school voor een groot deel verwoest. De kalender heeft een bijdrage voor herstel geleverd.

De kalender heeft schoolkrijtjes geschonken aan basis scholen in Paramaribo en Binnenland. Zowel openbare scholen als scholen van diverse geloofsgemeenschappen. Bij veel scholen is er gebrek aan basis materialen voor het lesgeven. Hiertoe behoren onder andere wit en gekleurd krijt. Door de lezers van de nieuwsbrief is een gedeelte van het transport gesponsord, hierdoor konden er meer krijtjes worden geleverd.

Van de Stichting Onderhoud en Technische Ondersteuning voor Binnenlandse scholen
is een aanvraag voor materialen om de scholen te ontdoen van vleermuizen en hun uitwerpselen. De kalender heeft hiervoor onder andere een rugpomp met bestrijdingsmiddelen, schop, kruiwagen en stofzuiger geleverd.

Dit jaar is er een bijdrage gegeven voor het herstel van de dakgoten van de Rankinschool. een basisschool van de AMEC gemeente (christelijke grondslag). Door de slechte staat van de goten is er veel lekkage in de lokalen. De school zelf beschikt niet over financiële middelen om zelf het herstel uit te voeren.

Voor 14 lokalen van de avondmulo OAM III werd er ledverlichting geleverd. De technische dienst van het ministerie van Onderwijs heeft deze aangebracht.

Aan de Stichting Zienderogen heeft de kalender een bijdrage geleverd voor de verblijfskosten tijdens hun bezoek dit jaar aan Suriname. In Paramaribo, Nickerie, Albina en Jaw Jaw heeft de stichting oogmetingen verricht. Bewoners met leesproblemen werden direct geholpen aan een gratis bril. Brillen voor veraf werden in Paramaribo en Nederland vervaardigd. Na toezending naar Suriname werden deze door het Surinaamse bestuur bezorgd bij de desbetreffende personen.

Bij diverse scholen in Suriname is er te weinig lesmateriaal beschikbaar. De school in Pusugrunu en Wanati hebben een bijdrage gevraagd in de kosten van het kopieerwerk van de lesboeken. De kalender heeft deze kosten betaald. De schoolkinderen kunnen nu met hun eigen lesboek werken.

De Suriname kalender heeft voor enkele projecten een aanvullende bijdrage
ontvangen van De Bron, Protestantse kerk in Amsterdam – Watergraafsmeer.