Donateurs

Donateur worden

Voor minimaal 26 euro per jaar bent u donateur van de Stichting. U ontvangt dan jaarlijks gratis de kalender. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat:
E-mail: info@surinamekalender.nl
Stichting Surinamekalender, Prins Hendrikweg 2, 3941 GG  Doorn        
Telefonisch: 06 27082737
Denkt u ook aan een verhuisbericht als u verhuist? Elk jaar komen er helaas kalenders retour.
Veel van onze donateurs leven mee met onze activiteiten en ondersteunen ons werk niet alleen met geld maar ook met daadwerkelijke hulp bij de verkoop of de verzending van de kalenders of met suggesties als wij weer eens op zoek zijn naar materiaal. De kerkklok voor het kindertehuis te Sukh Dhaam is zo’n voorbeeld. We ontvingen veel waardevolle tips en zijn vol vertrouwen dat het gaat lukken het kapelletje te voorzien van een luidklok.
De jaarlijkse presentatie van de nieuwe kalender is uitgegroeid tot een gezellige bijeenkomst met muziek en hapjes waarbij de donateurs van harte zijn uitgenodigd. Zonder deze steun zou de kalender niet kunnen voortbestaan!

muziek voor Suriname.

Door de grote economische problemen in Suriname is er grote werkloosheid onder jongeren tussen 16 en 24 jaar. Vooral in buurten met nieuwkomers uit het achterland (binnenland) en achterstandswijken van de stad Paramaribo is er gebrek aan zinvolle vrijetijdsbesteding. Deze wijken zijn dan ook bekend om hun kleine criminaliteit en ongewenst gedrag.
Via buurtorganisaties is getracht om nieuwe sociale activiteiten op te zetten en jongeren een positieve stimulans te geven.
Uit deze activiteiten zijn er twee brassbands ontstaan, “STANVASTE” en “SUSTEBA” waarin jongeren zitten met muzikale talenten die hier hun nieuwe toekomst in zien. In totaal gaat het om ongeveer 30 jongeren. Zij krijgen gratis onderricht van deskundigen van de politie en van militairen. Door gebrek aan instrumenten worden zij tijdelijk opgevangen door de militaire kapel van Suriname, zodat zij kunnen oefenen. Met groot enthousiasme en muzikaliteit wordt er trouw gerepeteerd. De jongeren komen echter uit financieel zwakke milieus en muziekinstrumenten zijn voor hen onbetaalbaar.
Graag werkt de SSK samen met de Stichting Kamaga en de Stichting Maatschappelijke Ontwikkeling Suriname om hier in Nederland instrumenten te verzamelen en in te schepen naar Suriname zodat dit goede initiatief voortgang kan vinden.
Via publicaties in verenigingsbladen etc. heeft het SSK al geprobeerd muziekinstrumenten in te zamelen. Tot nu toe met weinig succes.

Hebt u nog overtollige blaas of slaginstrumenten, of wilt u een financiële donatie doen voor dit doel, dan kunt u contact opnemen met ons.