Rectificatie en excuses:

Tot onze grote spijt zijn er in de kalender 2019 een tweetal ernstige fouten geslopen.

Het artikel dat hoort bij de maand februari over het Fort Nieuw Amsterdam is geschreven door Anneke Olden. Het artikel wordt afgesloten met een gedicht van de heer Shrinivási. Per abuis staat hier onder de naam van Anneke Olden vermeld.

Wij bieden de dichter van dit gedicht, de heer Shrinivási, onze oprechte excuses hiervoor aan. Bovendien willen wij benadrukken dat Anneke Olden hier geen debet aan is.

Bij het artikel dat hoort bij de maand mei staan een drietal foto’s. De foto rechtsonder is niet gemaakt door Dick Spijker maar door Erik van der Hoeven. Aan de heer Erik van der Hoeven bieden wij oprecht onze excuses aan dat zijn naam niet vermeld is bij deze foto.

Het Bestuur en de redactie van de Stichting Surinamekalender

24 september 2018