Projecten 2014 – 2015

Projecten van de Stichting Surinamekalender

enkele nieuwe projecten die met steun van de surinamekalender in 2014 gerealiseerd zijn

Matoekoe

Matoekoe is een centrum aan de Van Hattemweg, nabij Lelydorp, waar kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis en/of verstandelijke beperking begeleid worden naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. Op het terrein van Matoekoe staan 9 gebouwen. De goten van achterste gebouw waren toe aan vervanging en de Surinamekalender heeft daar voor gezorgd. Dit gebouw is een activiteitenruimte.

Grantatai

Grantatai is een dorp aan de Boven-Suriname rivier. Voor iedere kopie moesten de docenten van de school naar Paramaribo. De kalender heeft een printer/kopieerapparaat geschonken aan de dorpsschool. Scholen in de omgeving kunnen ook gebruik maken maken van het apparaat.

Projecten september 2014 – september 2015

De kalender heeft in 2014 meegeholpen aan een project van de stichting Zienderogen. Deze stichting heeft zich ingezet voor oogopmetingen en het leveren van brillen in het Wayambo gebied, district Para en Marowijne (Suriname) en aan huize Asiana.
De Rankinschool  is een school in de Dr. Nassystraat; zij zaten dringend verlegen om  een nieuw copieerapparaat en dat hebben zij van de stichting Surinamekalender gekregen.
De Bloementuinschool heeft vijf  nieuwe laptops ontvangen. De Rankinschool heeft na een barnd een bijdrage gekrgen voor herstellen van het  plafond en muren. Gelukkig is het copieerapparaat gespaard gebleven.
 De Thaborschool was hard aan een opknapbeurt toe en in samenwerking met andere stichtingen  is dat verwezenlijkt. De Agnesschool kreeg een bijdrage om het  dak en de  goten op te knappen  De dak-en thuislozenopvang heeft  een nieuwe droger gekregen.

In Pikin Slee is de multi-funcionele ruimte opgeknapt met behulp van vele handen!
Het Lager beroepsOnderwijs in de Duisburglaan heeft materiaal gekregen: Laselektroden, lastransformator, hoofdkap en vier handkappen.

 

projecten september 2013 – augustus 2014

Nos Kasita, kindertehuis

Na de grote brand bij Nos Kasita heeft de Surinamekalender een bijdrage gegeven in de transportkosten van vervangend meubilair.

Trap Bendikwai

De oude houten trap is vervangen door een betonnen trap, dit is gebeurd i.s.m. Stichting Corantijn. De bevolking van Bendikwai heeft er zelf voor gezorgd, dat de trap gemaakt is!

Meisjesinternaat Soendersingh

In het internaat zijn de toiletvoorziening gemoderniseerd
i.s.m. Z.Z.G.

Matoekoe (www.matoekoe.com)

Matoekoe is een centrum aan de Van Hattemweg, nabij Lelydorp, waar kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis en/of verstandelijke beperking begeleid worden naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.
Op het terrein van Matoekoe staan 9 gebouwen. De goten van achterste gebouw waren toe aan vervanging en de Surinamekalender heeft daar voor gezorgd. Dit gebouw is een activiteitenruimte.

Grantatai

Grantatai is een dorp aan de Boven-Suriname rivier. Voor iedere kopie moesten de docenten van de school naar Paramaribo. De kalender heeft een printer/kopieerapparaat geschonken aan de dorpsschool. Scholen in de omgeving kunnen ook gebruik maken maken van het apparaat.

Esther stichting

Ieder jaar schenkt de kalender verbandmiddelen aan de Estherstichting. In deze stichting worden leprapatienten opgevangen. Verband blijft altijd hard nodig!

Abadoekondre (bij Moengo)

De stichting heeft een televisie aan de gezamenlijke ontspanningsruimte van La Providentia en het R.K.Internaat geschonken.
Onze bestuursleden Anneke Olden en Hugo Spijker komen op 21 november aan in Suriname. Op de agenda staat onder andere de opening van het nieuwe computerlokaal, met nieuwe computers, van het Cristoforus Internaat in Paramaribo. Op dit internaat verblijven kinderen uit het binnenland om hun opleiding aan de middelbare school te volgen. Ook voor Surinaamse scholieren is het gebruik van internet inmiddels onontbeerlijk. Wij zijn er trots op een flinke bijdrage geleverd te hebben aan de nieuwe computers die op korte termijn door de leerlingen gebruikt kunnen worden. Foto’s zullen zo spoedig mogelijk volgen.

Nieuwe computers voor het Cristoforus Internaat

08-12- 2012
De Stichting Surinamekalender (SSK) heeft recent haar 20ste kalender uitgebracht. Door middel van foto’s en achtergrondinformatie wil de stichting een positief beeld geven van de Republiek Suriname. De opbrengst van de verkoop wordt besteed aan kleinschalige projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en welzijn in de Republiek Suriname. Het bestuur van de SSK heeft op verzoek van de Stichting Vrienden van Christoforus in Nederland een grote bijdrage geleverd voor de aanschaf van acht nieuwe computers en de bekabeling ten behoeve van het Christoforus Internaat. Deze computers zijn bestemd voor de studielokalen. De ingebruikname van de computers vond op woensdag 5 december plaats. Op de foto het moment waarop SSK – voorzitter Hugo Spijker middels een stevige handdruk de computers met toebehoren symbolisch overdraagt aan Romalho Lucius, directeur van het Christoforus Internaat. (Tekst: Widjai Ganesh/DBSfoto: Ruben Hanoewant)

 

De opening van het nieuwe computerlokaal in het Christoforus Internaat is gepaard gegaan met de nodige media aandacht. Verscheen er op 4 december al een artikel in de Times of Suriname ook bij de opening was dit grootste dagblad van Suriname aanwezig. Daarnaast zijn Hugo Spijker, voorzitter van de Kalender, en Romano Lucius, directeur van het internaat, beiden geïnterviewd door zowel RBN TV als Radio/TV Apintie.  
Op 5 december zijn er door het Christoforus Internaat in Parmaribo acht nieuwe computers in gebruik genomen.
De Stichting Surinamekalender heeft hier een zeer belangrijke bijdrage aangeleverd. Na toespraken van Romano Lucius, directeur van het internaat, Hugo Spijker, voorzitter van de kalender, Pater Toon, wel bekend als pater van het binnenland, maar ook voorzitter van de Stichting Christoforus en een dankwoord van één van de leerlingen, werden de computerlokalen ingezegend door Pater Toon. Voor de leerlingen van het internaat was er na het officiële gedeelte een lekker stukje taart en een glaasje soft.  

Stichting Surinamekalender verrast Christoforus internaat met Kinderdag

door Vishmohanie Mertotaroeno-Thomas

PARAMARIBO – De Stichting Surinamekalender (SSK) zal met Kinderdag de kinderen van het Christoforus internaat een achttal computers en benodigde attributen schenken. De inkomsten die SSK genereert met de verkoop van de Surinamekalender, worden geïnvesteerd in kleinschalige sociale projecten in Suriname. De kalender, die dit jaar een oplage van 3500 heeft, verschijnt sinds 1994 met jaarlijks een ander thema.

De stichting ontvangt ook incidentele giften, die eveneens voor kleinschalige sociale projecten worden gebruikt. “Stichting Surinamekalender ondersteunt projecten in Suriname op het gebied van onderwijs, welzijn en zorg”, zegt voorzitter Hugo Spijker. De stichting verzorgt in Nederland en Suriname fotoexposities en presentaties. Bij onderwijsprojecten op basisscholen biedt de stichting ondersteuning door middel van foto’s, demonstratiemateriaal en presentaties in de klas. Vorigjaar schonk de stichting de vakschool voor volwassenen in Coronie een lasapparaat. Het biedt de mensen de mogelijkheid om een vak te leren. Daarnaast heeft SSK een kopeerapparaat geschonken aan de lagere school te Leiding 8A en is een docent gymnastiek van de Taborschool te Pontbuiten voorzien van volleyballen, omdat er wekelijks op het terrein wordt gevolleybald. “Op basis van een ingediend project worden de middelen mogelijk gemaakt”, zegt Spijker.
2500 kalenders worden op de Nederlandse markt gebracht en een duizendtal op de Surinaamse markt. “Er zijn exemplaren speciaal gereserveerd voor belangstellenden in andere landen zoals Amerika, Australië, Curaçao. Dit wordt gedaan omdat er jaarlijks wordt uitgekeken naar de kalender die een beeld geeft van Suriname en zijn schoonheid”. zegt de SSK-voorzitter. De kalender bestaat voornamelijk uit foto’s van Suriname, die gemaakt zijn door professionele fotografen die in Suriname verblijven of naar Suriname afreizen. Een kalender is in Nederland te verkrijgen voor € 12 en in Suriname voor SRD 40. De stichting heeft het formaat van de kalender verkleind, zodat de liefhebbers het makkelijk kunnen bewaren. Stichting Surinamekalender is een initiatief van Nel Ton, een Nederlandse die persoonlijke banden heeft met Suriname. Na een aantal vakanties in Suriname wilde zij haar foto’s aan een groter publiek tonen, met name uit het oogpunt van voorlichting over Suriname en zijn be woners. In navolging van de welbekende Novib-kalender is toen een kalender voor Suriname ontwikkeld.

 

Hierbij spreken bestuur en leden van S.C.S.V. Jivan Jyoti en leerkrachten en leerlingen van de Savitrieschool hun hartgrondige dank uit aan het ministerie van Openbare Werken voor het geschonken opvulzand en schelpzand t.b.v. het schoolterrein en voetbalveld.
Onze dank gaat in het bijzonder uit naar:
– minister Ramon Abrahams
– dhr. Sitaram
– dhr. Henry Dipper
– dhr. Kherie (aannemer)

 

 

Geef een reactie