Projecten 2013 en eerder

2011-2013
noodhulp voor Suriname
de Kennedyschool
de Meester Huberstichting
Muziekschool Mi Agida
Revalidatiecentrum Paramaribo
diverse giften
electriciteit voor een basisschool
volwasseneneducatie Vrouwen Munderbuiten
Santo Boma krijgt meubilair
verlosbedden voor Suriname
kookopleiding in Huize Betheljada
kopieerapparaat voor Wageningen
contact tussen basisscholen
Schoolmeubels uit Amsterdam naar Suriname
brandweerauto voor Paramaribo
opknappen van oude panden
gezondheidszorg
Pikin Saron
Coleman lampen ten behoeve van de marronvrouwengroep
epilepsie Vereniging Suriname
handicraft
alfabetiseringsproject
Met de opbrengsten van de kalender, de sponsorgelden en de extra donaties van velen, heeft de Stichting Surinamekalender het afgelopen jaar weer veel kleinschalige projecten kunnen ondersteunen

projecten 2007Stichting Surinamekalender adopteert 15.000 boeken
Diverse projecten

Stichting Surinamekalender adopteert 15.000 boeken
Onze Stichting kreeg in december 2006 van de Provinciale Bibliotheek Limburg 15.000 boeken aangeboden, die wegens reorganisatie overtollig werden. Er werd met de Stichting contact gezocht, omdat bekend was dat die al eerder dit jaar met succes 2500 boeken van een bibliotheek uit Santpoort onder diverse instellingen in Suriname gedistribueerd had.
Suriname is een land, waar het aanschaffen van een boek alleen is weggelegd voor de smalle bovenlaag van de bevolking. De officiele taal is Nederlands en alle instituten gebruiken Nederlandse boeken. Alle aangeboden boeken zijn van goede kwaliteit! Veelal nooit uitgeleend en van een harde, geplastificeerde kaft voorzien.
De Stichting verzorgde het vervoer van ruim 800 dozen vanuit Sittard naar Amsterdam. In een leegstaand kantoorpand hebben bestuursleden een grote klus gehad aan het sorteren van de boeken op doelgroep. Na enkele maanden konden we de boeken via verscheping met containers naar Suriname krijgen. De volgende doelgroepen waarmee de Stichting al contacten heeft, hebben een ondersteuning tegemoet gezien:

Anton de Kom Universiteit, diverse faculteiten
Lerarenopleiding IOL
Pabo
Centrale opleiding voor verpleegkundigen
Centrale opleiding voor verloskundigen
Muziekschool Naks
Stichting Matoekoe voor ontwikkeling op antroposofische grondslag
Polytechnische avondschool
Mr. Huber Stichting voor meervoudig gehandicapten
Kennedy Stichting voor doven
Atheneum en Havo 1
Esoterische vereniging
Paramaribo Zoo
Sportcentrum Anthony Nesty
Nationale vrouwenbeweging
Synagoge Paramaribo
Santo Boma gevangenis
Huize Margriet voor ouderen
Esther Stichting voor Leprozen

Niet voor alle boeken was een bestemming in Suriname.
Ruim honderd boeken gingen naar scholen in de Oekraine. De SSK heeft samen met de Stichting

Tamara de kosten voor het vervoer in Nederland en naar Suriname toe voor haar rekening genomen en ook voor de distributie in Suriname gezorgd. Al met al is er voor ca. 150.000 euro aan boeken naar Suriname verscheept. De Stichting is de Provinciale Bibliotheek Limburg uitermate dankbaar voor hun deelname in dit project.

Diverse projectenDe Stichting de Gehandicapten Soos stuurden wij een partij handvaardigheidmaterialen en gezelschapsspellen, om de mogelijkheid tot het creëren van een nuttige tijdsbesteding en mogelijkheden tot recreatie bij de gehandicapten te bevorderen.
De stichting Kinderhuizen Sanatan Dharm Suriname zonden wij enkele linnengoedpakketten.
De Willem Ahlbrinckschool in Lelydorp kreeg divers kleutermateriaal en een pakket bibliotheekboeken.
De Stichting Majuri kreeg voor basisscholen in het binnenland een partij bibliotheekboeken.
De Kennedystichting kreeg 20 klamboes voor de pupillen van haar internaat.
De Verkeerspolitie Suriname kon door bemiddeling van de SSK 250 kinderen een basisschoolpakket geven. Zelf kreeg het bureau vervanging van het meubilair.
Het Christoforus Internaat ontving 6 dozen met wiskundeboeken.
De Stichting voor Lichamelijk gehandicapten in Paramaribo Zuid kreeg meubilair.
De Shri Krishnaschool kreeg een pakket schoolboeken en een keukenkast.
Voor de school van Semoisie in het binnenland is een voorraad rapporten bedrukt.
Radio Muja in Gunsi aan de Surinamerivier wordt voorzien van een nieuwe 400 watt FM-zender, inclusief bekabeling en nieuwe antenne, die dient als gemeenschapszender voor het hele Boven Suriname-gebied.

projecten 2008Kerstpakketten
Schoolmeubilair
Sondevoeding
Verkeerspolitie
Zomervakantiespelen2008
Elementair Technisch Onderwijs
Frits van Troon
Huize Siembah
Gunsi
Jeugdtandverzorging te Paramaribo
Transport

projecten 2010Gezondheidszorg op Welgelegen

De SSK ondersteunt de gezondheidspost Welgelegen, een van de buitenwijken van Paramaribo. Deze wordt geleid door verpleegkundige zuster Dams van de Regionale Gezondheids Dienst en ondersteund door een dokter. Er is ook een apotheekje bij. De aanloop is groot: gemiddeld 50 zitten patiënten onder een afdak in afwachting van hun controle of anderszins. Zuster Dams houdt spreekuur in een kantoortje. Mensen komen zelfs vanuit andere wijken naar deze post. Verstrekt medicijnen. Moeilijke gevallen stuurt zij door naar het AZ en zij begeleidt de mensen ernaartoe. Vaak tijdrovende bezigheden die zomaar een hele dag in beslag kunnen nemen. De zuster gaat door tot de haalbare resultaten zijn behaald. Patiënten hebben haar cellnummer. Ze is dag en nacht bezig met dit werk. Er komen zeer moeilijke gevallen in haar gezondheidspost: pogingen tot zelfmoord, HIV-besmettingen, geen geld, schulden, geen werk, geen vooruitzichten. Meerdere stichtingen voorzien haar van medicamenten. Melk is het meest cruciale. Moeders met een HIV besmetting mogen geen borstvoeding geven, dus is melk uit dozen onmisbaar.
De directrice van de RGD is een arts. De RGD is een groot medisch bedrijf aangestuurd vanuit het Ministerie van Gezondheid. De zuster heeft veel te maken met alleenstaande moeders en gehandicapten; zij zijn aangewezen op Min- en Onvermogenkaarten.
Een maal per twee maanden komen ca. vijftig vrouwen bij elkaar om hiv & aidsproblemen te bespreken. Herbesmetting is een nog onbekend fenomeen en vormt nu geregeld onderwerp van gesprek.
Sinds 2010 wordt een huis gehuurd om de alleenstaande moeders die met hiv of aids zijn besmet onderdak en begeleiding te bieden. Bevriende Stichtingen als Hart voor kinderen, Kinderen naast Kinderen en Corantijn hebben gezorgd dat de huur kan worden betaald en basiszaken kunnen worden gekocht: brood, maggiblokjes, bakolie enz. Onze stichting Surinamekalender heeft voor de inventaris in het huis gezorgd. Ook regelden we schoolpakketten en een -uniform voor de kinderen, tandheelkundige zorg, we zorgden dat er aandacht aan hun verjaardag wordt besteed en dat de kinderen een keer een uitje kregen: het werd een bezoekje aan de Zoo.

Koesekwarano – opvanghuis voor Indiaanse kinderen

Te Koesekwarano in Commewijne bevindt zich een Opvanghuis voor Indiaanse kinderen die uit dorpen komen die diep in het binnenland liggen zoals Kwamalasemoetoe. Het opvanghuis aan de Surinamerivier biedt kans om na de lagere school de studie (op de MULO) voort te zetten. Wij plaatsten twee PC’s die een schenking waren van de Rabobank en zorgden voor de internetaansluiting. Ook helpen we mee aan het opknappen van het huis.

Langetabiki – School ondersteund

De heer Linga is hoofd van de Lagere School. Hij kreeg schoolmeubilair, schoolborden, grotere tafels en stoelen. Ook zijn er 14 PC’s gebracht en geïnstalleerd met Ubuntu.

Gran Tatai – School ondersteund

Gran Tatai is een dorp aan de Surinamerivier. Er is een nieuwe openbare school met 8 klassen neergezet en 4 lerarenwoningen door Regionale Ontwikkeling. Dhr. Vrede is er schoolhoofd; eigenlijk al gepensioneerd, maar weet van geen ophouden. De SSK ondersteunt de school met lesmaterialen.

Vakschool Simon A – lesmateriaal

De Simon A school is een LBGO vakschool aan Gemenelandsweg. Zij kregen naaimachines, creatief materiaal, verf, meubilair waaronder werktafels. Borden en bestek gingen naar de horeca afdeling. De Simon A school is Voorbeeldschool geworden.

Tonka eiland – inrichting ecucatief centrum

De trots van Frits van Troon! Op het eiland is een betonnen vloer aangelegd: er zijn laptops geplaatst. Het Wereld Natuur Fonds doet mee en biedt van Troon een pakket aan. Kinderen worden met korjalen opgehaald van Brownsweg/Afobakka. Er zijn docenten aangesteld in het leslokaal. De ene docent begeleidt 12 leerlingen op de PC en de andere docent gaat met 12 leerlingen het bos in voor natuuronderzoek. Er is een Natuurpad uitgezet. Het herbarium is gebouwd door de Suriprofs.. Verder is er een Samenwerkingsverband met ADEK en UMC in het onderzoek naar tropische planten.

Santa Boma gevangenis – tandartsmateriaal

Wij verscheepten een tandartsstoel en tandartsinstrumenten voor gebruik in de Santa Boma gevangenis.

Shri Krishnaschool – bibliotheek

Een van onze vrijwilligers richtte samen met leerlingen van de school een schoolbobliotheek in, nadat eerst de ruimte [een voormalige varkensstal] was opgeknapt.

Esther Stichting – voor leprapatiënten

Wij knapten de verbandkamer op en voorzagen deze van een airco en aanvullende verbandmiddelen.

Kerstpakketten

Eind 2007 droeg de kalender bij aan het schenken van 100 Kerstpakketten aan de sociaal zwaksten in de Surinaamse samenleving. Hierbij kan het volgende als schrijnend voorbeeld dienen: Twee alleenstaande personen hadden een maandelijks pensioen van SRD 0,40. Dat is gelijk aan 10 eurocent.

Schoolmeubilair

In 2008 ontving een negental basisscholen in Suriname vervangend schoolmeubilair. In totaal gaat het om bijna 350 sets tafels en stoelen. Onderwijs en goede randvoorwaarden staan nog altijd hoog in het vaandel van de doelstellingen van de kalender.

Sondevoeding

Maar liefst 14 !! pallets hoogwaardige en eiwitrijke sondevoeding zijn verscheept naar Suriname. Deze voeding, nog lang niet over datum, vond zijn weg naar de diverse ziekenhuizen. De omgerekende waarde bedroeg maar liefst 17.000 euro. Ook de Mr. Huber Stichting en Huize Ashiana deelden mee.

Verkeerspolitie

Al eerder steunde de kalender de Verkeerspolitie Suriname om 200 jeugdige brigadiers een keer per jaar in het zonnetje te zetten, door ze een fijne dag aan te bieden. Deze kinderen die zich een jaar lang belangeloos in voor de medeschoolgenoten, door deze veilig te helpen oversteken in het verkeer. Mevrouw M. Ramkhelawan, hoofd verkeerspolitie, is de grote instigator van deze projecten. Met deze dragers van de samenleving werkt de kalender graag samen!

Zomervakantiespelen 2008

In de zomer van 2008 ondersteunden we de Politie Suriname, afdeling sport die op het Politie opleidingscentrum sportdagen organiseerde voor kinderen uit achterstandswijken, zoals Beekhuizen, Winti Wai, Menkendam, Latour, en Flora. De ‘Zomervakantiespelen 2008’ waren een groot succes!

Elementair Technisch Onderwijs

Op het Elementair Technisch Onderwijs aan de Duisburglaan te Paramaribo startte de kalender een project om een bestaand klaslokaal tot een IT lokaal om te vormen. Voor veel kinderen is IT nog ver verwijderd. We bieden kinderen graag kansen om zich van een betere toekomst te voorzien.
Vele giften, waaronder de fooienpot van Café Averechts te Utrecht, maar liefst 2000 euro, maken dit mogelijk.

Frits van Troon

Op Tonka eiland startte Surinaams bekendste bioloog Frits van Troon vorig jaar een educatief centrum. Om de kinderen op te vangen en de lessen te ondersteunen, droeg de kalender bij aan het leggen van een vloer in het klaslokaal en vulden we het documentatiecentrum aan met enkele boeken en landkaarten.

Huize Siembah

De Stichting Surinamekalender financiert vier branders voor Huize Siembah, het bejaardencentrum van Mariënburg. Tot voort kort was er in de keuken aan rijstkookpan en slechts een brander. Verder heeft de kalender uniformen, kleding, incontinentiemateriaal, spelmateriaal en ander textiel gedoneerd.

Gunsi

In 2008 wordt de gemeenschapszender van Gunsi, die het hele gebied van de Surinamerivier bestrijkt operationeel. Een nieuwe sterke zender voor Radio Mujé©. De totale kosten van zender, kabel en installatie worden gedragen door de stichting.
fotopagina Gunsi

Jeugdtandverzorging te Paramaribo

Het Steunorgaan van de Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Tandheelkunde doneert een hightech nieuw runtgenapparaat voor de Stichting Jeugdtandverzorging te Paramaribo. De stichting zorgt voor het transport vanuit Nederland en de installatie in Paramaribo.

Transport

Verder transporteert onze stichting met regelmaat ziekenhuismateriaal, van bedden tot kleingoed, maar ook lesmateriaal voor scholen, waaronder computers.
En nog veel meer om op te noemen.

Noodhulp voor Suriname

Begin mei 2006 werden wij opgeschrikt door de alarmerende berichten over een grote overstroming in Suriname. Aanhoudende slagregens hadden de rivieren buiten hun oevers doen treden en op bepaalde plaatsen stond het water volgens ooggetuigen wel twee meter hoog. Plaatsen als Asidonhopo, de residentie van de granman der Saramaccaners, werden zwaar getroffen, terwijl de toeristenoorden Awaradam, Kumalu en Isadou blank stonden.
Door de aanwezigheid van ons bestuurslid Rob Jansen konden wij in samenwerking met Stichting Corantijn en Stichting Tamara zeer snel in actie komen en waren wij zelfs als eerste ter plekke aanwezig met hulpgoederen. Een oproep per e-mail aan onze trouwe donateurs zorgde voor ruim 5000 euro, voldoende voor de transporten van levensmiddelen; rijst, bruine bonen, spijsolie, bloem, suiker, gedroogd brood en schoon drinkwater.
Na de eerste noodhulp zal begonnen worden aan de opbouw, met name de scholen zijn zwaar getroffen. De SSK zal in het komende jaar hier zeker actief in zijn.
lees meer over de wateroverlast en de Stichting

De Kennedyschool

Na een bezoek vorig jaar van onze voorzitter Hans van Halem aan de Kennedyschool, een school voor slechthorende en dove kinderen, werd de vraag naar leermateriaal gehonoreerd. Wij ondersteunden de school met 50 lesboeken, stevige multomappen met verstevigd illustratief lesmateriaal, specifiek voor kinderen met deze handicap. De school was blij met een speciaal boormachientje dat gaatjes kan boren in de kunststof gehoorstukjes die in eigen beheer vervaardigd worden.

De Meester Huberstichting

De Mr. Huberstichting voert voogdij en gezinsvoogdij over minderjarigen en treft voorzieningen voor meervoudig gehandicapte kinderen. De SSK heeft al jaren een goede relatie met de Huberstichting. Dit jaar konden wij een grote wens vervullen: een nieuwe professionele en hygiënische roestvrij stalen keuken geheel aangepast aan de eisen van deze tijd en dit soort instellingen.

Muziekschool Mi Agida

Deze muziekschool is onderdeel van het NAKS, de organisatie voor gemeenschapswerk in de Thomsonstraat in Paramaribo en verzorgt muzieklessen voor ongeveer 100 leerlingen. Ondanks het feit dat de muziek doorgaans prachtig is, moet ter voorkoming van geluidsoverlast en ter bevordering van de akoestiek de ruimte goed geïsoleerd zijn en de ramen en deuren gesloten. In het warme klimaat van Suriname is koeling dan noodzaak; de SSK ondersteunde de school met de aanschaf van een airconditioningsysteem.

Revalidatiecentrum Paramaribo

In dit centrum aan de Margarethalaan werd door Richard van Axel-Dongen een cursus rolstoelonderhoud aangeboden, bedoeld voor beginners en gevorderden. Zeven organisaties die revalidatie in hun zorgpakket hebben, hebben de cursus gevolgd en succesvol afgesloten.

Diverse giften

Het Diaconessen ziekenhuis ontving twee werktafels, twee ladenblokken en twee stoelen voor de Intensive Care afdeling. Shri Krishnaschool in de Baidjoestraat kreeg een vrieskast om ijsjes te kunnen maken voor verkoop in de pauze. De opbrengst hiervan is voor de school. Op de Johan Adolf Pengel Luchthaven werden vier rolstoelen geplaatst om gehandicapte passagiers naar het vliegtuig of de aankomsthal te begeleiden. Het Openbaar Atheneum in de Passiebloemstraat kreeg een aanzienlijke uitbreiding van de schoolbibliotheek met 71 titels van Nederlandse en buitenlandse auteurs. Het kinderhuis Sukh Dhaam te Alkmaar kreeg twee nieuwe kledingkasten.

Electriciteit voor een basisschool

De Stichting Surinamekalender heeft besloten de aanvraag voor financiering van de electrificatie van de Mastklimmenschool te honoreren. De Mastklimmnenschool is een openbare basischool in Paramaribo die aan 450 leerlingen onderwijs biedt.
De school stelt zich als doel om de schooljeugd, vanaf de kleuterklas [4 jarigen] tot en met de zesde klas[12 jarigen], de mogelijkheid te geven zich te ontplooien en verder door te stromen naar het Voorgezet Onderwijs op Juniorennivo [V.O.J. school].
Het schoolgebouw ligt in de woonwijk Latour, een wijk met veel Marronkinderen die vaak een achterstand hebben in het leerproces. De hele wijk is voorzien van electriciteit, maar de school is sinds zijn oprichting niet aangesloten op dit net.
Het schoolgebouw is 110 m.lang en 10 m breed en zal volledig van electriciteit worden voorzien. Vanzelfsprekend is electriciteit onontbeerlijk voor goed onderwijs en opvang van deze leerlingen. Met electriciteit is het mogelijk met een hydrofoor de kinderen van goed drinkwater te voorzien en een kantine in te richten. Ook zal het schoolgebouw in de avonduren gebruikt kunnen worden.De Stichting Surinamekalender zal gezamenlijk met de schoolleiding onderzoeken of na succesvolle electrificatie er mogelijkheden zijn voor kopieerfaciliteiten en computeronderwijs.
De kosten voor dit project zijn gedragen door de donatie van de fooienpot van Café Averechts te Utrecht.

Volwasseneneducatie vrouwen Munderbuiten

Vervolgproject volwasseneneducatie
De Stichting Surinamekalender heeft de eerste fase van dit project gefinancierd. Dit onderdeel is heel succesvol verlopen.
De doelgroep betreft de Marronvrouwen van Mafondo en de leden van de vrouwengroep van Munderbuiten en omgeving,. Zij hebben eerder de analfabetiseringscursus gevolgd en ze zullen dus nu deelnemen aan deze vervolgcursus. Door onderhavig project te ontwikkelen wordt er een bijdrage geleverd aan het opheffen van de Nederlandse taalachterstand. De benadering is echter breder, omdat het inlopen van een taalachterstand onvoldoende is om een vlot integratieproces van de Marronvrouwen in Paramaribo te realiseren. Dit educatieprogramma zal naast de alfabetiseringstraining tevens een stuk maatschappij- oriëntatie inhouden en de vrouwen een aantal nodige sociale vaardigheden bijbrengen om succesvol de eigen en de gezinsbelangen te kunnen behartigen bij instanties.
Deze vrouwen verdienen over het algemeen de kost door te hosselen. Door het volgen van deze cursus zullen ze extra vaardigheden aanleren en ontwikkelen waardoor ze op een juiste wijze de verkregen financiële middelen kunnen gebruiken. Ze zullen zelfverzekerder zijn en daardoor durven te onderhandelen.Hierdoor worden de kansen vergroot om verbetering in hun sociaal-economische positie te realiseren, waardoor ze de vicieuze cirkel van armoede en analfabetisme kunnen doorbreken. Dit resulteert uiteraard niet alleen in de ontwikkeling en vooruitgang van de Marronvrouwen, maar ook in die van hun gezin. De start van het project is gepland voor juni 2005 en zal 12 maanden duren, waarbij de cursisten 2 maal per week een sessie van 2 uur zullen volgen.

Meubilair voor jongeren

In Santo Boma is de centrale penitentiaire inrichting van Paramaribo gevestigd. Op het terrein is ook het opvoedingsgesticht voor jongeren gevestigd waar vijfendertig jongeren opgesloten zitten.
Deze kansarme jongeren maakten meestal hun lagere school niet af. De jongeren krijgen er theoretische en praktische scholing op elementair technisch niveau. De voorzieningen zijn echter erg minimaal.
In juni 2004 kwam een container van de SSK met hulpgoederen uit Nederland aan. De 49 schoolbanken en stoelen maken in het schoolgebouwtje het eerste serieuze meubilair uit.
Dank zij de geleverde matrassen hoeven enkele jongeren, waarvan de ouders geen geld hebben om een matras te kopen, niet langer op planken te slapen. In de ontspanningsruimte zullen de ontvangen kantinetafels nu de wankele samenraapsels vervangen zodat eten, gezelschapspellen spelen of consultaties met sociale werkers aan nette tafels plaats kunnen vinden.
Tenslotte is de timmerwerkbank welgekomen in de nieuw opgerichte praktijkruimte.
Wij ontvingen een bedankbrief van de inrichting met de volgende zinnen: “Als men deze jongeren een betere houding ten overstaan van de normen van de mensenmaatschappij wil bijbrengen moeten ze ook volgens die normen behandeld kunnen worden.
De leerkrachten, het penitentiair personeel, het personeel van de dienst Justitiële kinderbescherming en de jongeren zelf zijn erg dankbaar voor deze welgekomen hulp.”

AMC regelt verlosbedden

In juli 2004 regelde de Stichting het vervoer van vijf verlosbedden naar verschillende ziekenhuizen in Suriname. Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam was toe aan vervanging van deze bedden.
Manja Bunschoten, hoofdverpleegkundige maakte zich er sterk voor dat deze bedden voor Suriname gereserveerd zouden worden. De verlosbedden hebben een elektrische bediening en zijn zeer functioneel door de vele gebruiksmogelijkheden. De technische dienst van het AMC droeg er zorg voor dat de bedden in perfecte staat overhandigd werden aan onze Stichting.
Onze contactpersonen in Suriname zullen zorgen voor een eerlijke verdeling over de verschillende ziekenhuizen in Paramaribo en Nickerie.

Kookopleiding

De Stichting Surinamekalender financiert de korte kookopleiding van twee medewerksters van Huize Betheljada van de Huber Stichting. Beide vrouwen zijn alleenstaand met schoolgaande kinderen en zonder enige voorafgaande scholing.
In Huize Betheljada worden kinderen opgevangen veelal behept met een geestelijke of lichamelijke handicap. Voor deze kwetsbare groep is hygiënische voedselbereiding van levensbelang.
Wij hopen dat de vrouwen positief gestimuleerd zullen worden door deze kans en enthousiast hun werk, nu op een deskundige wijze zullen voortzetten.. De cursus zal worden verzorgd door Mw. Angela Goodett en bestaat uit 20 lessen van anderhalf uur en zal worden afgesloten met een certificaat.

Kopieerapparaat voor Wageningen

De Stichting Surinamekalender heeft besloten de aanvraag voor een kopieermachine te honoreren van de openbare basisschool in Wageningen. De machine zal in Suriname worden aangeschaft.
De kopieermachine zal in de school worden ingezet ter ondersteuning van het onderwijs met als nevendoel tijds-en geldbesparing. De school heeft een chronisch gebrek aan leermiddelen en hoopt hiermee de kinderen wat meer materiaal te kunnen leveren.

Contact tussen basisscholen

Met de ontwikkeling van snelle communicatie via internet ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor contact tussen Nederland en Suriname. De Stichting bemiddelt en begeleidt contacten tussen basisscholen. Doordat de taal geen belemmering is voor de kinderen is het de communicatie eenvoudig. Voor de Nederlandse leerlingen is het leerzaam contact te hebben met kinderen in Suriname die in een zo andere leefsituatie verkeren. De Surinaamse school heeft profijt van het contact door uitwisseling van leermiddelen en de voorziening van computers.
Voorbeeld van een dergelijk contact is de basisschool De Golfbreker uit Koog aan de Zaan en de Tarcisiusschool in Paramaribo. Gezamenlijk zijn de computers en de internetverbinding gefinancierd en is er nu de mogelijkheid tot regelmatig contact tussen de leerlingen.

In samenwerking met de Stichting Kamaga heeft bestuurslid Rob Jansen zorg gedragen voor de verscheping en begeleiding van het transport van afgedankt schoolmeubilair. Drie basisscholen in Amsterdam Zuidoost hebben hun nog zeer goed bruikbare tafels, stoelen bureaus etc. geschonken aan de Stichting Kamaga.
De meubels zijn per vliegtuig, truck en korjaal vervoerd naar het gebied onder het Brokopondomeer richting Pokigron en Botopassi. Het transport werd gefinancierd door Stichting Kamaga, de Stichting Surinamekalender, Stichting Zonnige jeugd en de NCDO (Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling). Zoals de foto’s laten zien werd het meubilair met groot enthousiasme in ontvangst genomen

Brandweerauto voor Paramaribo

Dankzij een initiatief van oud-brandweerman Wim Jonker en Rob Ignatius van de Apeldoornse brandweer, kan het korps in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo binnenkort beschikken over een nieuw blusvoertuig.
De historische binnenstad van Paramaribo met voornamelijk houten gebouwen behoort tot ’s werelds erfgoed. Volgens de culturele organisatie van de Verenigde Naties, Unesco, is Paramaribo een uniek voorbeeld van contact tussen de Europese cultuur van Nederland en de cultuur van de inheemse bevolking van Latijns Amerika ten tijde van de kolonisatie in de 16e en 17e eeuw.
Met grote regelmaat worden deze historische panden echter blijvend vernietigd door oncontroleerbare branden.
De brandweer van Paramaribo kampt met grote problemen waaronder onvoldoende waterdruk om te blussen en de slechte staat van het materieel.
‘Ik kom regelmatig in Suriname, en de staat van het materieel is daar ontstellend’, aldus Ignatius. “De luchtvochtigheid is er gigantisch hoog, wat z’n weerslag heeft op het materiaal en het wegennet is op z’n zachtst gezegd matig. ‘Vroeger kregen ze nog wagens en materiaal uit Nederland, nu niet meer’, aldus Wim Jonker. Hij vernam dat er een bedrijfsbrandweerwagen van de kartonfabriek Smurfit Solidpack in Loenen overtollig was geworden. “De wagen is inmiddels 25 jaar oud maar dat zegt niks”, benadrukt Ignatius. ‘Die wagen verkeert in prima staat’, zegt Jonker, ‘het is niet zo dat ze met afdankertjes worden opgescheept’. De kartonfabriek schonk de brandweerauto aan de Apeldoornse brandweer.
Daarbij werd ook nog blusmateriaal, brandweerpakken en een groot aantal brandweerlaarzen ingezameld bij de verschillende korpsen. Alleen het verschepen was nog een probleem: ‘De prijs wordt per ton gerekend naar omvang. Als je rekent dat de wagen ruim 10 ton weegt en ruim 8 meter lang is, dan kom je al snel in de buurt van 3000 dollar’. De mannen zijn nu op zoek gegaan naar geldschieters. Het grootste deel van het bedrag is via de brandweer bij elkaar gebracht.
De Stichting Surinamekalender staat met haar contacten garant en zal het ontbrekende bedrag aanvullen. Inmiddels is de brandweerauto onderweg naar Paramaribo.

Opknapbeurten

Er komen regelmatig aanvragen binnen van het opknappen van scholen en andere gebouwen. Helaas kunnen wij niet aan alle aanvragen voldoen, hoewel wij er positief tegenover staan. Een gedeelte kunnen wij wel financieren. Enkele voorbeelden zijn: de kinderafdeling van het Psychiatrisch Centrum, het leslokaal in de Huberstichting waar meervoudig gehandicapte kinderen hun lessen kunnen volgen, de Dhoekieschool en de Glocknerschool in Nieuw Amsterdam.

Gezondheidszorg

De SSK levert een bijdrage aan de gezondheidszorg in het binnenland. Het oude polikliniekje dat gerund wordt door Kenneth Lugard in Jaw Jaw zal nieuw worden gebouwd. De SSK financiert een gedeelte hiervan. Kenneth ontving al tandartsapparatuur, verdovingsvloeistoffen en vulmateriaal. Voor de bevallingen die hij samen met leken-vroedvrouwen begeleidt, kreeg hij handschoenen, spuiten, naalden hechtmateriaal en medicatie tegen nabloedingen.

In februari 2003 ontving hij van ons babybeademingsapparatuur. Inmiddels is begonnen met de bouw van het nieuwe polikliniekje en is er goede vorderingen van de werkzaamheden. De Stichting Surinamekalender is medefinancier en verzorgt het interieur van de poli zoals onderzoeksbank, bureau en stoelen.

 


Nieuw project in Pikin Saron

Verslag door Marijke van Daalen.
Op donderdag 20 maart 2003 ga ik met de fourwheeldrive naar Pikin Saron. Na een uur rijden komen we aan.
Als eerste zie ik de school. Vlak daarbij blijven we in het zand steken. Met behulp van een andere chauffeur en de schoolkinderen, komen we er uit. Ondertussen is de voorzitster van de vrouwenorganisatie van Pikin Saron, Stella aangekomen. Zij neemt me mee naar de school en laat me als eerste een gebouw zien, waarvan het dak volledig weg is. Het kan absoluut niet gebruikt worden. Het dak was gemaakt van bladeren. Maar omdat er niet in dit gebouw gekookt wordt, gaat het dak veel sneller kapot. Ik vermoed dat het vocht en de insecten daar schuldig aan zijn. Blijkbaar is het door het vuur of de rook langer te gebruiken.. Het dak van het hoofdgebouw moet te zijner tijd ook vervangen worden, maar is nog te gebruiken, maar niet lang meer. De beste oplossing is een dak van golfplaten, dat houdt vele jaren. In het kleinere gebouw, moet straks de 4de en 5de klas komen. Leerlingen en leerkrachten van deze klassen gaan nu dagelijks naar een ander dorp, Matta, maar bij uitval van de schoolbus kunnen ze niet naar school, lopen is veel te ver. Soms komt de bus ook veel te laat, waardoor de kinderen doodmoe zijn, als ze eenmaal thuis aankomen.
Na de school maken we een bezoek aan het pas gebouwde vrouwenhuis.

 

Hierin komt ook de poli en een bibliotheek. Bovendien is er een logeerruimte waar passanten tegen betaling kunnen overnachten. Als de elektriciteit is aangelegd wordt het geopend. In samenwerking met het Canadese fonds is dit gebouwd. De vrouwen en mannen van het dorp hebben hun werkkrachten geleverd. De wateropvangbakken en het sanitair staan er al. Het wachten is op de regen. Zeker de poli moet water hebben. Na deze extreem droge tijd zullen de regens voor voldoende water zorgen.
Aan de andere kant van het dorp staat het cassavehuisje. De cassaveraspmachine staat er echter niet in, vanwege het dak vol gaten. Hier geldt hetzelfde als voor de school. Een duurzaam dak van golfplaten zal veel beter zijn. De machine staat zolang bij een van de bewoners buiten. Echter niet achter slot en grendel. Daarom moet hij zo snel mogelijk naar zijn eigen ruimte terug, dat op slot kan. Dan pas kun je eventueel ongewenst bezoek voorkomen. Het onderhoud aan de machine wordt door de dorpsbewoners zelf bekostigd d.m.v. een vast bedrag, dat betaald moet worden voor het gebruik van de machine.
De Stichting Surinamekalender zal de aanvraag voor een golfplaten dak voor het kleine schoolgebouw en voor het cassavehuisje toewijzen.
Na deze bezoeken keren we weer richting Paramaribo. Slechts een uur rijden, maar toch ver van het stadse leven. Deze indianengemeenschap werkt hard aan de ontwikkeling en de financiële onafhankelijkheid.

 


verslag lampenproject t.b.v. de marronvrouwengroep Nasindo (achter het N.I.S.)

Op vrijdag 2 mei 2003 ontvingen vrouwen achter het Nis 45 olielampen. Dit project werd aangeboden aan de Stichting Surinamekalender o.l.v. Marijke van Daalen en in april 2003 werd hieraan goedkeuring verleend.
De lampen werden aan de vrouwengroep NASINDO aangeboden en die op hun beurt verstrekten de lampen aan 45 vrouwen. Deze vrouwen zijn akkoord gegaan met het voorstel van de vrouwenorganisatie om voor de lampen te betalen via een aflossingssysteem.
De vrouwen hebben ondertussen aan hun aflossingsverplichtingen voldaan en het bestuur van de vrouwengroep gaat binnenkort over tot de aanschaf van enkele trapnaaimachines waarna de leden op huurbasis gebruik van de machines kunnen maken. Het huurbedrag moet nog worden bepaald.
Er wordt met de restantgelden en de opbrengsten van de huur van de machines geprobeerd een klein kredietsysteem op te zetten zodat vrouwen in staat gesteld kunnen worden om individueel een trapnaaimachine aan te schaffen.
Ook hebben de vrouwen ondertussen via de Nationale Vrouwen Beweging (NVB) een girorekening bij de Hakrinbank geopend. De opbrengsten van de lampen zijn op deze rekening gestort.
Paramaribo, 6 oktober 2003
Gloria Christopher
Begeleider van de vrouwengroep
NASINDO

projecten 2003:Het aanschaffen van Coleman-lampen en het opzetten van een kredietsysteem.

Sinds 1989 wonen er op het complex achter het Anthony Nesty Indoor Stadion (NIS) een 45-tal die zich daar gevestigd hebben nadat zij – vanwege de oorlogssituatie in het binnenland – naar Paramaribo gevlucht zijn. Aangezien er geen alternatieven voorhanden waren hebben zij geprobeerd onder moeilijke omstandigheden, daar een bestaan op te bouwen. Zo hadden zij regelmatig te kampen met water- en elektriciteitsproblemen. De bewoners van “klein Pokigron”, zoals dit complex wordt genoemd, zijn vanaf september 2001 verstoken van elektriciteit.
Met goede verlichting zouden de vrouwen hun huisnijverheid, waarvan zij financieel afhankelijk zijn ook in de avonduren kunnen doen en de kinderen zouden meer tijd aan hun huiswerk kunnen besteden. Bij gebrek aan elektriciteit maken de bewoners gebruik van zgn. petroleumlampen (de bekende ‘kokolampoe’), en kaarsen. Dit veroorzaakt een enorme rookontwikkeling die schadelijk is voor de gezondheid. Bovendien bestaat er brandgevaar vanwege het gebruik van kaarsen. De Coleman lampen die milieuvriendelijker zijn, en meer lichtstralen produceren, zijn echter te duur voor de bewoners om deze ineens aan te schaffen.
Het idee werd ontwikkeld deze lampen bij wijze van voorschot aan de gezinnen te verstrekken, en uit de afgeloste bedragen een kredietsysteem te ontwikkelen waaruit de vrouwenorganisatie en haar leden ook andere aanschaffingen kunnen financieren. De Stichting Surinamekalender werd benaderd door het NVB met het verzoek de eerste investering hiervoor te doen.
Het is niet duidelijk hoe lang de vrouwen en hun gezinnen achter het Nis zullen blijven. Via de NVB zijn er percelen voor deze gezinnen aangevraagd bij het ministerie van Natuurlijke hulpbronnen en 14 gezinnen zijn inmiddels in aanmerking gekomen voor een perceel te Hanna’s Lust. Maar ook te Hanna’s Lust zijn er nog geen water- en elektriciteitsvoorzieningen, waardoor deze gezinnen hun lampen mee zullen kunnen nemen.

Training handicraft

Op de Soos participeren ongeveer 25 leden met uiteenlopende handicaps die nogal actief zijn. Er zijn een aantal die al behoorlijk veel kunnen, doch de deskundige ondersteuning missen. De anderen worden gestimuleerd om zoveel mogelijk economisch zelfstandig te worden, waardoor ze niet afhankelijk blijven van hun niet toereikende maandelijkse financiele bijstand van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.
De produkten die zij al vervaardigden zijn: knuffelbeestjes, matten, kussenslopen, diverse kleden, borduurwerkjes etc. Enkele van hen produceren al en verkopen hun produkten in de direkte omgeving, maar ze hebben behoefte om gevarieerde produkten te vervaardigen daar zij afhankelijk zijn van bepaalde produktiematerialen die vaak te duur zijn.
De training zal een jaar duren daar de leden 2 keer in de maand en ongeveer 10 uren bij elkaar zijn. De ruimte en het meubilair zijn reeds aanwezig. Een deel van het oefenmateriaal is geschonken door Stichting Tamara en Stichting Kamaga.

Projektdoelen

de leden economisch zelfstandiger maken door ze meer know how aan te bieden.
het werken aan een collectief verkooppunt (eigen winkeltje) op de soos.
het vergroten van hun zelfbeeld.
Inmiddels hebben onze bestuursleden Rob Jansen en Marijke van daalen het geld feestelijk overhandigd en is het project van start gegaan.
Wij houden u op de hoogte!

 


Epilepsie vereniging Suriname

De SSK is recent benaderd door de Surinaamse Epilepsie Vereniging voor financile steun. In Suriname zijn naar schatting zo’n 4000 mensen met epilepsie. Zij ondervinden in het dagelijkse leven veel onnodige problemen, ook al hebben ze naast de epilepsie geen andere handicaps. Deze problemen berusten vaak op talloze hardnekkige misvattingen omtrent epilepsie. Patiënten zijn vaak sociaal gesoleerd en krijgen niet de ontplooiingskansen die zij verdienen. Veel voorlichting en informatie zijn nodig om de heersende misvattingen uit de wereld te helpen.
De SSK is gevraagd financiële steun te geven voor de uitgave van een nieuwsbrief. De SEV geeft al tien jaar een maandelijkse nieuwsbrief uit maar kan de kosten hiervoor niet meer dragen. Het bestuur van de SSK bemiddelde succesvol met de Nederlandse Epilepsie Vereniging. We hopen op een langdurige vruchtbare samenwerking tussen beide verenigingen. Voorlopig zal het bestuur van de SSK dit begeleiden en controleren.

Het alfabetiseringsproject

15 januari 2003.

Marijke van Daalen doet verslag van haar bezoek aan het project in Masiakrikie. Er wordt lesgegeven aan analfabete vrouwen en ook enkele mannen in lezen en schrijven. De SSK heeft de kosten betaald, die nodig zijn om deze cursus mogelijk te maken.
Behalve de alfabetiseringscursus is er ook een project met een rijstpelmolen en is er een crache in aanbouw in samenwerking met studenten van de hogeschool van het Nederlandse Zwolle. De vrouwen kunnen dan naar hun kostgrondje of hun gezamenlijke landbouwgrond en de kinderen in een goede en educatieve omgeving achterlaten. De crèche is nog niet helemaal klaar, maar zal in april 2003 geopend worden.
De lessen beginnen in de middag. Een aantal vrouwen en man komen op les. De mensen spreken alleen Saramaccaans en Sranantongo. Ze kennen maar heel weinig Nederlandse woorden. Toch moeten ze de lessen in het Nederlands volgen, aangezien dit de officiële taal in Suriname is. Ze hebben al een paar maanden les gehad. Dat is duidelijk te merken. Ik ben verbaasd wat deze mensen al kunnen lezen en schrijven. Ze moeten uiteindelijk leren lezen en schrijven in een voor hen totaal vreemde taal, dus niet alleen leren lezen en schrijven, maar ook leren spreken. Dat is dubbel zo moeilijk.
Na 2 dagen Masiakriki vertrekken we te voet naar het buurdorp Malobi. Een paar vrouwen en een man vergezellen ons, zij dragen onze spullen op hun hoofd.
In Malobi zijn de indrukken over de lessen hetzelfde. De mensen zijn enthousiast en doen er alles aan om zo veel mogelijk te leren.
Ik bewonder mevrouw Jones, die dat toch allemaal aan hen geleerd heeft, en natuurlijk de cursisten, die zich erg inzetten om hun lessen te volgen en hun huiswerk te maken. Ze zien het nut van de cursus in en hopen financieel onafhankelijker te worden door de kennis van de Nederlandse taal en het schrijven en lezen ervan.
Hopelijk zullen de lessen in de toekomst overbodig worden, want dat zou betekenen dat de lagere scholen in het verre binnenland voldoende bemand zijn en dat er ook genoeg scholen zijn, zodat de jeugd alles al op school leert.Later zullen er dan geen alfabetiseringscursussen nodig zijn.
Maar voordat dat het geval zal zijn, zullen er nog meer dorpen aangedaan moeten worden door mevrouw Jones of andere leerkrachten om meer binnenlandbewoners uit hun achterstandssituatie te halen door ze te leren lezen en schrijven.
Ik word zo enthousiast dat ik aanbied om te helpen visuele hulpmiddelen te maken. Als lerares speciaal onderwijs kan ik op die manier mijn bijdrage leveren aan dit goede project.
Het zijn voor mij heel leerrijke dagen geweest en ik heb gezien dat het geld van de SSK goed gebruikt wordt. De lessen zullen binnenkort stoppen, de cursisten zullen een certificaat krijgen en ik hoop dat dit in een ander dorp een vervolg zal hebben.
Marijke van Daalen.
Bestuurslid van SSK in Suriname.
watersnood in binnenland
‘De ramp is erg, maar te overkomen’
Bedankt voor jullie bijdragen!!
aktieoproep

De Kennedyschool

Na een bezoek vorig jaar van onze voorzitter Hans van Halem aan de Kennedyschool, een school voor slechthorende en dove kinderen, werd de vraag naar leermateriaal gehonoreerd. Wij ondersteunden de school met 50 lesboeken, stevige multomappen met verstevigd illustratief lesmateriaal, specifiek voor kinderen met deze handicap. De school was blij met een speciaal boormachientje dat gaatjes kan boren in de kunststof gehoorstukjes die in eigen beheer vervaardigd worden.