Projecten 2016 – 2020

In het afgelopen periode heeft de Stichting Suriname Jaarkalender een bijdrage geleverd aan de volgende projecten.

Estherstichting leprapatiënten
Sinds enkele eeuwen komt de zeer besmettelijke ziekte lepra in Suriname voor en nog steeds doen zich in Suriname gevallen van lepra voor. Vroeger werden deze patiënten ondergebracht in speciale gebieden, ver van de bewoonde wereld, zoals plantage Voorzorg, Batavia en Groot Chatillon. De patiënten leidden daar een geïsoleerd en eenzaam bestaan.
Nu is er voor de leprapatiënten een opvang in de stad, zoals de Estherhof, van de Estherstichting. Laatstgenoemde beschikt ook over een houtbewerkingsafdeling. Daar werken patiënten die nog actief werkzaamheden kunnen verrichten en worden reparaties c.q. restauraties aan houten meubels verricht voor particulieren. Naast verbandmiddelen heeft de Estherstichting onder meer veel incontinentiemateriaal nodig; de Surinamekalender heeft daar een bijdrage aan geschonken.

Zwemvesten Pusugrunu
De Openbare School in Pusugrunu wordt niet alleen bezocht door leerlingen uit het dorp zelf, maar ook door leerlingen uit de omliggende dorpen, die liggen langs de Saramaccarivier. Om de veiligheid van deze leerlingen te garanderen is het noodzakelijk, dat zij beschikken overzwemvesten. De Surinamekalender heeft de school zeventien zwemvesten gedoneerd.

Tandverzorging
Het is al weer 45 jaar geleden dat er in Suriname een start is gemaakt met de Jeugd Tandverzorging. Momenteel is ongeveer eenderde van de schoolgaande jeugd onder behandeling van deze Stichting. De meeste poli’s zijn gevestigd nabij scholen. Aan de poli Commewijne straat te Paramaribo is een bijdrage gegeven voor aanpassingen aan deze polikliniek.

Kopieerapparaat Berseba
Via één van de donateurs is een verzoek binnen gekomen voor een donatie aan de August Th. Pengelschool (basisonderwijs) te Bersaba, een school met 160 leerlingen. Na contact met het schoolhoofd bleek dat er dringend behoefte is aan een kopieermachine. Daar het belangrijk is, dat de leerlingen beschikken over hun eigen lesmateriaal en schoolboeken schaars zijn, moeten de opdrachten veelvuldig gekopieerd geworden. Door de schenking van de Suriname Kalender is het mogelijk dit kopieerwerk op de school zelf te doen en hoeft men hiervoor niet meer naar Lelydorp te gaan.

Sportkleding
Door de Kalender is de verzending verzorgd van diverse dozen met sportkleding naar Suriname.

Stichting Zienderogen
In april/mei 2018 is er een oogonderzoek uitgevoerd door de Stichting Zienderogen. Dit jaar vond het bezoek plaats in het district Sipaliwini (Boven Suriname). Vanuit het basiskamp Menimi werden de dorpen Nieuw Aurora, Tjalikondre, Gunsi, Gran Tai Tai, Bendikwai, Gujaba en Pikin Slee bezocht. De oogmetingen zijn verricht door opticiens/optometristen uit Nederland, allen als vrijwilliger verbonden aan de Stichting Zienderogen. Gekeken werd of de bewoners een leesbril of gezondheidsbril nodig hadden. Indien bij de voorraad leesbrillen de gewenste sterkte aanwezig was, kreeg men deze leesbril gelijk mee. Voor de gezondheidsbril werd er een meting uitgevoerd, waarna de bewoner een montuur kon uitzoeken. Aan de hand van de afgenomen metingen werd de bril in Nederland gereed gemaakt en weer naar Suriname verzonden. Totaal zijn er ruim 1000 brillen gedoneerd. De Surinamekalender heeft een bijdrage gegeven aan dit project.

Meubilair
Na het afstoten van een clubhuis van Scouting Regio Haarlem bleek er nog goed bruikbaar meubilair over te zijn. Dit betrof tafels en vergaderstoelen. Door vrijwilligers van de Scouting is dit meubilair vervoerd naar Lelystad, de plaats waar de container stond met artikelen bestemd voor Suriname. In samenwerking met de stichting Corantijn kon daar gebruik gemaakt worden van de container voor vervoer naar Suriname.

Lager Beroepsonderwijs Duisburglaan
Metaalafkortzaag t.b.v het afkorten van stalen profielen voor de metaal- en lasopleiding.

Mariaschool – Verlengde Keizerstraat
Bijdrage onderhoud kopieermachine.

R.A Tammengaschool
Opknappen toiletgebouw: nieuw toilet, drie stortbakken, vier deuren vervangen, geheel opgefrist met nieuwe kleur.

Stichting De Stem
Dit Christelijk Rehabilitatiecentrum voor verslaafden kent het centrale centrum Boerbuiten, alsmede landbouwactiviteiten en een bakkerij aan de Copieweg. De Suriname Kalender heeft een bijdrage geleverd voor de start van de bakkerij.

School in Pusugrunu (Boven Saramacca)
Deze groeischool heeft een nieuw schoolgebouw met nieuw meubilair. Diverse instanties hebben extra materiaal en meubilair geschonken en de kalender heeft een bijdrage gegeven voor de transportkosten.

Rankinschool aan de Dr. Nassylaan
De bibliotheek, het kantoor en het lokaal van de zesde klas stonden onder water. De kalender heeft gezorgd voor een nieuwe nokplaat.

Cooperatie Pasencie in Nieuw Aurora
De kalender heeft een bijdrage gegeven voor de notenkraakmachine om olie te persen (maripa, awarra, krapa en amanna). De cooperatie wordt gerund door vrouwen uit Nieuw Aurora, Gunsi en Tjalikondre

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor het overzicht van eerdere projecten